Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

dum-spiro-spero
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viafreska freska
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero

March 02 2017

dum-spiro-spero
6209 aa43

February 28 2017

dum-spiro-spero
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Już sama nie wiem, co do Ciebie czuję. Jesteś daleko - nienawidzę Cię.
Pojawiasz się w zasięgu wzroku - jestem w stanie wszystko Ci wybaczyć, byle tylko mieć Cię obok.

... to miłość?!
— zwykła jak zawsze
dum-spiro-spero
6595 a87b
Reposted fromimyours imyours viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromimyours imyours viatoniewszystko toniewszystko

February 25 2017

dum-spiro-spero
W przyszłym wcieleniu czy jutrzejszym śnie...- nieważne kiedy. I tak będziesz mój.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
dum-spiro-spero
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko

February 19 2017

dum-spiro-spero
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

February 16 2017

dum-spiro-spero
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl