Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

dum-spiro-spero
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viacojest cojest
dum-spiro-spero
Reposted frommayamar mayamar viarawwwr rawwwr
dum-spiro-spero
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viarawwwr rawwwr
dum-spiro-spero

April 18 2018

dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialivhanna livhanna
dum-spiro-spero
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna
dum-spiro-spero
7309 176f
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
dum-spiro-spero
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
dum-spiro-spero
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Reposted fromgruetze gruetze viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid vialivhanna livhanna

April 17 2018

dum-spiro-spero
8939 c71d 500
dum-spiro-spero
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
8918 eead 500
dum-spiro-spero
6129 8912
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaaura-lunaris aura-lunaris
1214 a779

awake-society:

Make your choice

Reposted fromAmericanlover Americanlover viacojest cojest
dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl