Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

dum-spiro-spero
9714 56e7
Reposted fromiamstrong iamstrong
dum-spiro-spero
0223 3078 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaaynis aynis
dum-spiro-spero
  
Reposted fromfandoms fandoms viaaynis aynis
dum-spiro-spero
8189 170e 500
Reposted fromtereska tereska viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
Kobieta wie, kto jest jej mężczyzną.
— "Sara"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
5822 5741 500

transluciid:

Avocuddling

Reposted fromvandiamond vandiamond viamaruda maruda
dum-spiro-spero
Reposted fromtfu tfu viamaruda maruda
dum-spiro-spero
6976 4f1b 500
Reposted fromwombinka wombinka viamaruda maruda

October 20 2016

dum-spiro-spero
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaPanMru PanMru
dum-spiro-spero
Reposted frombluuu bluuu viasoadysta soadysta

October 19 2016

dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viamaruda maruda
dum-spiro-spero
9126 c7c6 500
Reposted fromrol rol viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
Mam ochotę na Twoje dłonie.
dum-spiro-spero
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: 'Będę kochał właśnie ciebie'.
— Szczepan Twardoch
Reposted fromaggape aggape viaperseweracje perseweracje
dum-spiro-spero
8840 93b2
dum-spiro-spero
3958 af8e
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaarbuzy arbuzy
dum-spiro-spero
2121 c3e8 500
Reposted frommisiaq misiaq viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
5719 edb1
Reposted fromMaxomati Maxomati viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl