Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2019

dum-spiro-spero
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainvisibile invisibile
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viafreska freska
7060 c3ca 500
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaiga-xvl iga-xvl
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
0179 ba6d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Osobiście uważam, że granica tolerancji ludzkich zachowań jest równa granicy szacunku i miłości do samego siebie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
I powtarzali raz jeden i drugi, raz dziesiąty, że to ja i tylko ja jedyną jestem. Że to o mnie będą walczyć jak o własne życie. Że to z moich ust spijać chcą poranną kawę do końca wszechświata. A potem powtarzali to samo kolejnej, jeszcze jednej i następnej. Faceci. I pomyśleć, że to nas nazywają "marny puch".
— Amelie Fleurpluie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
3666 325e 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaaura-lunaris aura-lunaris
9270 52ff 500
Reposted fromHowyadoin Howyadoin viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl