Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

dum-spiro-spero
Reposted frombluuu bluuu viaiwowad iwowad
dum-spiro-spero

November 18 2017

dum-spiro-spero
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viacojest cojest
dum-spiro-spero
Reposted frombluuu bluuu viacojest cojest

November 17 2017

dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
7594 28f4
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viacojest cojest
dum-spiro-spero
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacojest cojest
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
3211 2652 500
Reposted fromnumbereight numbereight viacojest cojest
dum-spiro-spero
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viavstane vstane
dum-spiro-spero
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaWlodara Wlodara
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viavstane vstane
dum-spiro-spero
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazuupa zuupa
dum-spiro-spero
Kochać to czasem nosić pod skórą odłamki starego lustra, w którym świat był dobrym miejscem.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
6679 167f 500
Reposted frompastelowe pastelowe viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl