Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

dum-spiro-spero
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczarny czarny
dum-spiro-spero

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaczarny czarny
dum-spiro-spero
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viaWlodara Wlodara

February 15 2018

dum-spiro-spero
6103 55c3 500
Reposted from777727772 777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
1602 64b7 500
Reposted fromsarazation sarazation viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
dum-spiro-spero
4601 9168 500
Reposted fromoll oll viamyego myego
dum-spiro-spero
9151 58d0
Reposted fromrof rof viamyego myego
dum-spiro-spero
2978 b980
Reposted fromrof rof viamyego myego
dum-spiro-spero
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viamyego myego
dum-spiro-spero
2263 d92a 500
Reposted fromflesz flesz

February 14 2018

dum-spiro-spero
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaaura-lunaris aura-lunaris
4644 a853
Reposted fromtwice twice viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Reposted frombluuu bluuu viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
6151 51f7 500
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaaynis aynis
dum-spiro-spero
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaperseweracje perseweracje
dum-spiro-spero
5009 a566
Reposted fromEtnigos Etnigos viaperseweracje perseweracje
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl