Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

dum-spiro-spero
7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

June 23 2018

dum-spiro-spero
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaanne-marie anne-marie
dum-spiro-spero
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara

June 22 2018

dum-spiro-spero
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacojest cojest
dum-spiro-spero
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viacojest cojest
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaalatelande alatelande
dum-spiro-spero
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viacojest cojest
dum-spiro-spero
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viacojest cojest
dum-spiro-spero
2518 5f15 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacojest cojest
dum-spiro-spero
Ludzie mogą zapomnieć o tym, co powiedziałeś. Mogą zapomnieć o tym, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną tego, co poczuli z twojego powodu.
— Maya Angelou
Reposted fromchangecolour changecolour viafullmoon fullmoon
dum-spiro-spero
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viafullmoon fullmoon

June 19 2018

5139 dc79 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaiga-xvl iga-xvl

Po prostu przyjedź, nie mów nic, połóż się koło mnie i przytul, nie pozwól mi

Reposted fromkostuchna kostuchna viadepresja depresja
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaanne-marie anne-marie
dum-spiro-spero
9521 e00d 500
Reposted frompamietaj pamietaj viavstane vstane
dum-spiro-spero
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl