Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

dum-spiro-spero
dum-spiro-spero

To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.

Po prosu, przestań czekać , na piątek , na wakacje , na kogoś , kto się w Tobie zakocha , na życie. Szczęście osiąga się wtedy , kiedy przestajesz czekać , a zaczynasz korzystać , z chwili obecnej.

Pamiętaj: Wszystko Ci Wolno - Ale Nie Wszystko Warto

— Mr G
Reposted fromojkomena ojkomena viaaynis aynis
7996 a7df 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
8241 16a7 500
hyhy.
Reposted fromrol rol viajulle julle

September 25 2016

dum-spiro-spero
2536 500b
Reposted fromSzczurek Szczurek viasorata sorata
dum-spiro-spero
5131 fdf3
Reposted fromhavingdreams havingdreams viagittaara gittaara
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
3469 24d6 500
Reposted fromporuszenie poruszenie viarawwrr rawwrr
dum-spiro-spero
9799 afaf 500
Reposted fromkoskoss koskoss viarawwrr rawwrr
dum-spiro-spero
8845 2357
Reposted fromindigestible indigestible viarawwrr rawwrr
dum-spiro-spero
6930 bbfe
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viarawwrr rawwrr
dum-spiro-spero
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
dum-spiro-spero
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Brzechwa...jakby siedział w mojej głowie...
dum-spiro-spero
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless vialittleproblem littleproblem
dum-spiro-spero
3602 71a8
Reposted fromEkran Ekran viafreska freska
dum-spiro-spero
Odmowa zawsze lekko kłuje. Ale najbardziej, kurwa, nienawidzę ignorowania.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska
dum-spiro-spero
7194 0412 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viafreska freska
dum-spiro-spero
5193 ebb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajulle julle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl