Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

dum-spiro-spero
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viamyego myego
dum-spiro-spero
6047 53e7
Reposted fromzenibyja zenibyja viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
6579 1202 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viawredna wredna

September 12 2018

dum-spiro-spero
9061 e2fb
Reposted frompiehus piehus viacojest cojest
dum-spiro-spero
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viacojest cojest
dum-spiro-spero
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
Życie to podróż, tylko że ktoś nawalił i zgubił mapę.
— Rachel Caine
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
6881 2061 500
and you chose first one
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan

September 11 2018

dum-spiro-spero
6840 8a46
Reposted fromJamalus Jamalus viaanne-marie anne-marie
dum-spiro-spero
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
dum-spiro-spero
5854 815d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasanders sanders
dum-spiro-spero
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
9123 3692 500
Reposted frompiehus piehus viainvisibile invisibile

August 21 2018

dum-spiro-spero
pink
Reposted fromMalikor Malikor viaotella otella
5071 9a9e 500

Edmund Dulac - La princesse au petit pois

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl