Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

dum-spiro-spero
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

February 16 2017

dum-spiro-spero
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaaura-lunaris aura-lunaris

February 15 2017

dum-spiro-spero
2881 06c3
Reposted frommslexi mslexi viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
6662 4865
Reposted frommagija magija viaotella otella
dum-spiro-spero
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaszalony-virus szalony-virus
dum-spiro-spero
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaiga-xvl iga-xvl
dum-spiro-spero
4457 7b13 500
Reposted fromelegy elegy viaiga-xvl iga-xvl
dum-spiro-spero
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaiga-xvl iga-xvl
dum-spiro-spero
1982 2d38
Reposted fromspace-grunge space-grunge viadziubek dziubek

February 14 2017

dum-spiro-spero

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
dum-spiro-spero
8723 6954 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska
dum-spiro-spero
2983 cbd6
Reposted fromhighdesire highdesire viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl