Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

dum-spiro-spero
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
dum-spiro-spero
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
dum-spiro-spero
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viaaynis aynis
dum-spiro-spero
To zawsze sekunda lub nawet mniej, kiedy uswiadamiasz sobie z lekką paniką: nie mam nic, nic nic nic. Chcesz Kogoś, nie kogoś tylko takiego z dużej litery, a wokół jest tyle ludzi, i żaden z nich nawet w połowie nic nie rozumie. Nic nic nic. Stoisz w deszczu (wtedy zawsze trzeba stać w deszczu dla podkreślenia powagi sytuacji, a jak nie pada, to chociaż pod prysznicem) i nagle wiesz, ze znow trzeba zaczynać od nowa. Ze to wszystko w co wierzyłaś (albo sobie wmowilas, bo jesteś z lekka naiwna, bądź tez nawet bardzo), ze to tak naprawdę nie istnieje, ze istniejesz tylko ty z mokrymi włosami i upiornie chcesz mieć dokąd iść, i upiornie nie masz. W skrócie: rozczarowanie z powodu powrotu do jednej z tych bezzłudzeniowych rzeczywistości. W jeszcze większym skrócie: pobudka.
Reposted frommajj majj viaaynis aynis

July 23 2017

dum-spiro-spero
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
4064 5790 500
Reposted fromsebazet sebazet viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaynis aynis
dum-spiro-spero
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaAmberfromgao Amberfromgao
dum-spiro-spero
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
dum-spiro-spero

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaAmberfromgao Amberfromgao
dum-spiro-spero

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaromantycznosc romantycznosc

July 22 2017

dum-spiro-spero
Reposted frombeinthe beinthe viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
dum-spiro-spero
2944 f215
Reposted fromoutline outline viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
8591 e9f5
Reposted fromvandalize vandalize viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl