Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

dum-spiro-spero
3478 c92f
Reposted fromAlwaysbest Alwaysbest viamaruda maruda
dum-spiro-spero
chciałem tego sam, więc mam jesteś moją najpiękniejszą katastrofą
— Grabaż
Reposted fromdepresja depresja viapoppyseed poppyseed
dum-spiro-spero
no worries, mate
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viamaruda maruda
dum-spiro-spero
5321 cd22 500
Lublin, Dom Słów
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viamaruda maruda
dum-spiro-spero

Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy.

— ks. Mieczysław Maliński - "Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych"
Reposted fromladygrey ladygrey viamaruda maruda
dum-spiro-spero
Reposted fromthetemple thetemple viaaynis aynis
dum-spiro-spero
4235 df7b 500
Reposted fromrudazolza rudazolza viafreska freska
dum-spiro-spero
9156 7895
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
dum-spiro-spero
3919 85fc 500
Reposted fromwhim whim vianicsieniestalo nicsieniestalo
dum-spiro-spero
0228 bcee 500
dum-spiro-spero
Nie chciałabym za ileś tam lat ocknąć się jako stara, zgorzkniała kobieta i żałować, że w swoim czasie zabrakło mi odwagi
— Charles Frazier
Reposted fromikhakima ikhakima viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
2378 9b12
dum-spiro-spero
Czytała Krystyna Czubówna. ;)
Reposted fromLuukka Luukka viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
7503 8890 500
J. Frey
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
1299 03e1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Morskie opowieści
dum-spiro-spero
9058 094f
Reposted fromadzix69 adzix69 viaaura-lunaris aura-lunaris

December 07 2016

dum-spiro-spero
Reposted fromragnarook ragnarook viaCiupus Ciupus
dum-spiro-spero
Reposted fromweightless weightless viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl