Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

dum-spiro-spero
1981 286b 500
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze via169cm 169cm
dum-spiro-spero
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
9596 9aec 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
6104 69e7 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero

Jeżeli zaczniesz się przejmować porażkami, rozpadniesz się na kawałki.
— za późno .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero

September 18 2017

dum-spiro-spero

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaczarny czarny
dum-spiro-spero
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viaczarny czarny

September 17 2017

dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
1472 1bf9

Livin' the life
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaviva-salvadore viva-salvadore
dum-spiro-spero
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl