Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

dum-spiro-spero
7732 d5e5
Reposted from1923 1923 viaaynis aynis

August 28 2016

dum-spiro-spero
1396 8def 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
7972 53e4 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialubie-lato lubie-lato
dum-spiro-spero
7531 c4f1
Reposted fromsercowisko sercowisko viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
Najwyraźniej nie byłam na tyle dobra, żeby wygrać z jego nałogiem...
— Bohaterka Werteryczna 28.08.16r
Reposted frompureevil pureevil viaromantycznosc romantycznosc
dum-spiro-spero
6222 1dfe
Reposted fromnosmile nosmile viafreska freska
dum-spiro-spero
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— Santiago Pajares – Książka, której nie ma
Reposted fromnyaako nyaako viasomemistakes somemistakes
dum-spiro-spero
4725 b84f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainvisibile invisibile

August 27 2016

dum-spiro-spero
0641 04be
Reposted fromrol rol viasorata sorata
dum-spiro-spero
5428 7cd3 500
Reposted fromlittlefool littlefool vianightterror nightterror
dum-spiro-spero
0939 1370 500
Reposted fromintrigante intrigante viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
0988 62ae
XI
dum-spiro-spero
Najlepsze, co możesz zrobić ze swoim życiem, to kochać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
dum-spiro-spero
-5 nocy zabierania Ci kołdry. Piszesz się na to ?
-Piszę się na wieczność zabierania kołdry jeśli to Ty będziesz mi ją zabierać.
— Najpiękniejsze wyzwanie jakie dano mi usłyszeć
dum-spiro-spero
Czego w sobie nie lubię? Że gdy się zdenerwuję, to płaczę. Ze złości. I nie mogę tego
         opanować, chociaż bym chciała.
— mcavoy
Reposted fromhestjapa hestjapa viaszalony-virus szalony-virus
dum-spiro-spero
6756 bece
Reposted frompixelsoul pixelsoul viafreska freska
dum-spiro-spero
8060 88db
Reposted fromyourjinx yourjinx viaszalony-virus szalony-virus
dum-spiro-spero
0884 c594
Reposted fromgrobson grobson viaanne-marie anne-marie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl