Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Ruszamy dalej, ale zawsze niesiemy ze sobą tych, których straciliśmy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabubble-gum bubble-gum
dum-spiro-spero
3426 bd62 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabubble-gum bubble-gum
9957 aba3
Reposted fromJune-fifth June-fifth viaZlaKobieta ZlaKobieta

January 15 2017

dum-spiro-spero
2246 c2be

Każdy z Nas toczy jakąś prywatną wojnę

dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
1049 d850 500
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.”  I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromyanek yanek viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Reposted fromonlyman onlyman viamahoniova mahoniova
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Zawsze wolałem szaleńczą namiętność
od rozsądnej obojętności.
— Anatole France
Reposted fromdearlie dearlie viajatonieja jatonieja
dum-spiro-spero
9707 9ed6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
dum-spiro-spero
2388 1c32 500
Reposted fromroxanne roxanne viaicetea123 icetea123
dum-spiro-spero
Reposted frombluuu bluuu viafreska freska
dum-spiro-spero
2304 52ab
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
2288 2f34
Reposted fromtrickster trickster viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
7619 5a5d
Reposted fromtfu tfu viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl