Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

dum-spiro-spero
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
dum-spiro-spero
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viaKas900929 Kas900929
dum-spiro-spero
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaiwowad iwowad

June 03 2017

dum-spiro-spero
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile

May 21 2017

dum-spiro-spero
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viafreska freska
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero

March 02 2017

dum-spiro-spero
6209 aa43

February 28 2017

dum-spiro-spero
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Już sama nie wiem, co do Ciebie czuję. Jesteś daleko - nienawidzę Cię.
Pojawiasz się w zasięgu wzroku - jestem w stanie wszystko Ci wybaczyć, byle tylko mieć Cię obok.

... to miłość?!
— zwykła jak zawsze
dum-spiro-spero
6595 a87b
Reposted fromimyours imyours viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl