Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

dum-spiro-spero
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromimyours imyours viatoniewszystko toniewszystko

February 25 2017

dum-spiro-spero
W przyszłym wcieleniu czy jutrzejszym śnie...- nieważne kiedy. I tak będziesz mój.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
dum-spiro-spero
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko

February 19 2017

dum-spiro-spero
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

February 16 2017

dum-spiro-spero
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaaura-lunaris aura-lunaris

February 15 2017

dum-spiro-spero
2881 06c3
Reposted fromoutoflove outoflove viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
6662 4865
Reposted frommagija magija viaotella otella
dum-spiro-spero
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaszalony-virus szalony-virus
dum-spiro-spero
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaiga-xvl iga-xvl
dum-spiro-spero
4457 7b13 500
Reposted fromelegy elegy viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl