Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

dum-spiro-spero
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viaaynis aynis
dum-spiro-spero
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaszalony-virus szalony-virus
dum-spiro-spero
0355 5448 500
1709 2425
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafreska freska
dum-spiro-spero
0600 3827
dum-spiro-spero
3556 0ccf
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero

June 20 2017

dum-spiro-spero

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?

June 19 2017

dum-spiro-spero
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafreska freska
dum-spiro-spero
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
0355 5448 500
dum-spiro-spero

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaaynis aynis
dum-spiro-spero
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
dum-spiro-spero
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vialittleproblem littleproblem
dum-spiro-spero
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaZlaKobieta ZlaKobieta
dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl