Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
dum-spiro-spero
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
dum-spiro-spero
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viaaynis aynis
dum-spiro-spero
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
dum-spiro-spero
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr
dum-spiro-spero
1806 24b6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaaynis aynis

August 17 2017

dum-spiro-spero
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viafreska freska
dum-spiro-spero
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
4040 fe13
Reposted fromDavyJones DavyJones viatoniewszystko toniewszystko

August 15 2017

5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
dum-spiro-spero

August 14 2017

dum-spiro-spero
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viatoniewszystko toniewszystko
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakeeplooking keeplooking

August 13 2017

dum-spiro-spero
8559 5a2b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl