Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

dum-spiro-spero
7568 0643 500
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle viaiammistake iammistake
dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viacojest cojest

May 14 2018

dum-spiro-spero
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viacojest cojest
dum-spiro-spero
4504 5731 500
Reposted fromnutt nutt viacojest cojest
dum-spiro-spero
5286 5125
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viarawwwr rawwwr
dum-spiro-spero
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viarawwwr rawwwr
dum-spiro-spero
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viarawwwr rawwwr
dum-spiro-spero
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viaotella otella

May 13 2018

dum-spiro-spero
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamyego myego
dum-spiro-spero
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz
dum-spiro-spero
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
5572 c35e
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viaaynis aynis
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viamyego myego
dum-spiro-spero
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamyego myego
dum-spiro-spero
4875 08ce 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamyego myego

May 11 2018

dum-spiro-spero
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viagittaara gittaara

May 10 2018

dum-spiro-spero
7437 6e3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguerriera guerriera

May 09 2018

dum-spiro-spero
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl