Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

dum-spiro-spero
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
dum-spiro-spero
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
dum-spiro-spero
5133 2e04 500
Reposted fromirmelin irmelin viaaura-lunaris aura-lunaris
1989 9d24 500
Reposted fromNanutka Nanutka
dum-spiro-spero
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
8979 51d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
8878 9a09 500

pkatkins:

Wonderful Series of Ranger Cabins / Yosemite National Park

Reposted fromNanutka Nanutka
8807 d8a9 500
Reposted fromNanutka Nanutka

May 21 2018

dum-spiro-spero

Czuję się wybrakowana

Jakby ktoś odchodząc zabrał część mej ludzkiej strony.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
dum-spiro-spero
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialivhanna livhanna
dum-spiro-spero
Ty jesteś "niekażdy". Zawsze byłeś "niekażdy". I dlatego zawsze bałam się o Ciebie.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialivhanna livhanna
dum-spiro-spero
Załóż sukienkę, tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą
— Pablopavo i Ludziki - Koty
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vialivhanna livhanna

May 19 2018

dum-spiro-spero
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viaanne-marie anne-marie

May 18 2018

dum-spiro-spero
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
dum-spiro-spero
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
dum-spiro-spero
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanne-marie anne-marie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl