Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

dum-spiro-spero
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viaanne-marie anne-marie

May 18 2018

dum-spiro-spero
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
dum-spiro-spero
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
dum-spiro-spero
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanne-marie anne-marie

May 19 2018

dum-spiro-spero
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viaanne-marie anne-marie

May 18 2018

dum-spiro-spero
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
dum-spiro-spero
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
dum-spiro-spero
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaguerriera guerriera

May 19 2018

dum-spiro-spero
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viaanne-marie anne-marie

May 18 2018

dum-spiro-spero
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
dum-spiro-spero
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
dum-spiro-spero
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
dum-spiro-spero
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl