Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2019

dum-spiro-spero
4808 9a6b
Reposted fromstylte stylte viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viaiga-xvl iga-xvl
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
3010 13e7 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
2540 6944 500
Reposted frompiehus piehus viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viamyego myego
dum-spiro-spero
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamyego myego
dum-spiro-spero
6094 b1a7 500
Reposted fromaggape aggape viamyego myego
dum-spiro-spero
5095 8e2a 500
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend viamyego myego
dum-spiro-spero
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamyego myego
dum-spiro-spero
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyego myego
dum-spiro-spero
1016 dd67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
dum-spiro-spero
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viafreska freska

March 11 2019

dum-spiro-spero
3721 3d36
Reposted fromonlyman onlyman viainvisibile invisibile
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
Reposted fromshakeme shakeme viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl