Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

dum-spiro-spero
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
dum-spiro-spero
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viainvisibile invisibile
dum-spiro-spero
0937 958a 500
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaaura-lunaris aura-lunaris
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
1604 61e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
dum-spiro-spero
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaaura-lunaris aura-lunaris
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
1604 61e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl