Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2019

dum-spiro-spero
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
dum-spiro-spero
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
9666 3c2d
Reposted fromRowena Rowena viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
5351 e768 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
dum-spiro-spero
5545 73d6 500
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
2659 fc99
Reposted fromzelbekon zelbekon viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
4998 73d4
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafreska freska
dum-spiro-spero
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
dum-spiro-spero
8453 4345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
dum-spiro-spero
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaNataly Nataly
dum-spiro-spero
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl